Skip available courses

Available courses

Pierwsza ankieta sprawdzi to co do tej pory się nauczyłeś

Podstawowy test sprawdzający twoje umiejętności posługiwania się językiem Polskim.

Podstawowy test sprawdzający gramatykę.

Test sprawdzający wiedzę o Polsce.

Ankieta sprawdzająca twoją wiedzę teoretyczną na poziomie średnim.

Test sprawdzający czytanie ze zrozumieniem na poziomie średnim.